Απορία και παραπονα

  • 1
  • Question
  • Updated 12 months ago
  • Answered
Θέλω να βλέπω ταινίες online-movies δωρεάν γίνεται από το κανάλι σας? Η πρέπει να κάνω συνδρομή? Και ναι γιατί δεν ενημερώνετε και πρέπει να έχει δωρεάν ροή ταινιών, έχει το κανάλι σας?
Photo of giorgos bane polychronidis

giorgos bane polychronidis

  • 1 Post
  • 0 Reply Likes

Posted 12 months ago

  • 1
Photo of Claire

Claire, Official Rep

  • 1905 Posts
  • 1341 Reply Likes
Hi Giorgos,

First, please know that our Customer Service team is only able to provide support in English at this time. I'm very sorry for any inconvenience this may cause.

It appears your question is in regard to streaming IMDb TV content via your Android app. Please note, IMDb lists every movie and show we are aware of that meet our criteria for inclusion, whether or not they are available on video or ever have been. In some cases, there are no known copies available in digital or physical form.

Certain movies and shows in our database may be available to stream for free with ads for US customers with an IMDb account via IMDb TV. Please visit the IMDb TV FAQ for more information.

Please let us know if we can offer any further help.